Privacyverklaring

Privacy verklaring Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit
Naam Praktijk : Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit
Plaats: Rheden
Adres: Arnhemseweg 89
Postcode: 6991 DL
KVK-nummer: 56638051

Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit.

Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit kan de volgende persoonsgegevens verwerken
√ Voor- en achternaam
√ Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
√ Telefoonnummer en e-mailadres
√ Geboortedatum
√ BSN
√ Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
√ Verwijzer en eventuele AGB code
√ Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
√ Eventueel foto’s
√ Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

Waarom verwerken wij deze gegevens.
Omdat u cliënt bent bij Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling met de huisarts en/of andere medische disciplines. Dit alleen in duidelijk overleg en toestemming van uw zijde.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden.
Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van fysiotherapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit uw gegevens.
Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.<p. Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons wel dat u een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@zorgvoorvitaliteit.nl

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mijn diensten of behandelingen?

Contact gegevens

Fysiotherapie Zorg voor Vitaliteit
Tony de Schipper
Haverweg 55 c
6991 BR Rheden

T:  +31 26 362 0636
M: +31 653 759 118 
E: info@zorgvoorvitaliteit.nl

BIG-nummer: 0903494504
KvK: 56638051
AGB-code: 04-120481
AGB-code ZvV: 04-024469

Praktijk open

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zat en Zon
08.00 - 17.30
09.30 - 12.30
09.30 - 12.30
08.00 - 17.30
09.30 - 12.30
in overleg
Openingstijden zijn in overleg passend te maken.