Over Tony de Schipper

"Zorg voor Vitaliteit" staat in mijn beleving voor voldoende levenskracht, genoeg energie om dat te doen wat je graag wilt, op jouw manier en op het voor jou juiste tijdstip. Zodanig dat je batterijen hierdoor weer opladen en je de dag met volle moed tegemoet kunt treden.

Ik heb veel affiniteit met sporten en bewegen. Door mijn opleiding tot fysiotherapeut ben ik geïnteresseerd geraakt in de (herstel)capaciteiten van het menselijk lichaam, mede ingegeven door het oplopen van blessures. Dit gegeven heb ik gebruikt als inspiratie voor mijn eigen afstudeerproject. Daarnaast heeft het mijn idee over eigen herstelmogelijkheden doen toenemen.

Na mijn afstuderen heb ik, naast ervaring opdoen in het fysiotherapeutisch werkveld, mij vrij snel toegelegd op herstel mogelijkheden vanuit chirurgisch oogpunt. Jarenlang heb ik mee helpen bouwen aan expertise op het gebied van chirurgische interventie bij orthopedisch en traumatologisch aandoeningen. Erg leuk en interessant vind ik de gewricht (revisie) chirurgie en complexe orthopedisch en traumatologisch skelet reconstructies. Maar ook hier heb ik een duidelijk afbakening ervaren. Niet zozeer op het eigen lichamelijk herstelvermogen, maar meer de beperking van ons algeheel kunnen en mechanische begrip.

In dit besef is mijn beeld ten aanzien van herstel, herstelvermogen en ingrijpen drastisch gewijzigd. Veel ingrepen wordt gedaan vanuit een situatie wanneer het kwaad al is geschied. Redden wat er te redden is. Dus vanuit symptoombestrijding, in plaats van preventie en voorkomen van. Dit laatste houdt mij de laatste tijd erg bezig.

Door de toegenomen werkdruk, de vergrijzing en het langer (moeten) doorwerken, wordt de belasting op een ieder zijn schouders hoger en hoger. Dit maakt dat niet alleen het lichaam zwaarder belast wordt, maar ook dat er meer en meer gevraagd wordt van de andere (levens)batterijen. Om het lichaam in goede conditie te houden, weten we dat dit op de juiste manier onderhouden dient te worden. Vanuit de algemene kennis en ervaring, is er nog veel te winnen en te verbeteren aan de manier waarop we onze minimale beweegdoelstellingen halen. Zelfs vanuit de kennis wat ik vanuit mijn achtergrond meebreng en de eigen ervaringen door een actief sportief en beweeglijk verleden (en heden), weet ik hoe moeilijk het is hier een juiste balans en ritme in te vinden.

We weten dat de fysieke gesteldheid een onderdeel is van algeheel welbevinden. Mentale stabiliteit, emotionele balans en spiritueel inzicht zijn andere onderdelen dat het spectrum van leven in zich heeft. Ieder onderdeel met haar eigen invulling en uitwerking. In samenwerking met elkaar als een veel groter geheel. De som is meer dan het totaal van de afzonderlijke delen. Dit inzicht maakt dat ik hierdoor meer begrijp over de gunstige effecten van een gebalanceerd leven.

Enthousiast hierover meer te weten te komen en vanuit mijn passie hierover te vertellen, heb ik besloten hiervan mijn missie te maken. "Wezenlijk bijdragen aan een gezonde levensstijl!"

Mijn visie over een wezenlijke bijdrage aan een gezonde levensstijl is als volgt:

♦ zorgen voor fysieke gezondheid - regelmatig bewegen en/of sporten wat je leuk vind, binnen verantwoorde grenzen en dit volhouden

♦ zorgen voor een mentale gezondheid - balans over hoe je over jezelf denkt, handelt en presenteert

♦ zorgen voor een emotionele gezondheid - evenwicht in gevoelens en uitingen

♦ zorgen voor spirituele gezondheid - (in)zicht) over wie je bent en wat je wilt in het leven

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mijn diensten of behandelingen?

Neem contact op