Wat doe ik

Door mijn achtergrond als fysiotherapeut, heb ik kennis kunnen opdoen over de effecten van bewegen op het menselijk lichaam.

Door mijn interesse in sport en lichamelijke prestatie heb ik (persoonlijk) kunnen ervaren wat inspanning met je lijf doet.

Door mijn jarenlange ervaring in de (para)medische gezondheidszorg heb ik kennis gekregen wat beperkingen kunnen inhouden en hoe je hiermee kunt omgaan.

Door mijn levenservaring heb ik inzicht gekregen over de balans van een gezonde geest in een gezond lichaam en viceversa.

Al deze elementen maken dat ik in staat ben via verscheidene ingangen mens en bedrijf vitaliteit opnieuw te ervaren en te (h)erkennen. Een goede persoonlijke balans zorgt voor goed functioneren, waarbij de energie op een juiste manier gebruikt wordt.

Om deze interesses verder vorm te geven, ben ik naast de fysiotherapie, mij verder gaan verdiepen in wat omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan je persoonlijk ontwikkeling. Vanuit de NLP Practitioner opleiding ben ik mij meer bewust geworden wat taal voor een invloed heeft op neurologische processen.

Vanuit een holistische kijk ben ik mij meer en meer bewust geworden, dat integratie van de verschillende levensdimensies leidt tot balans. Een evenwichtige levensstijl zorgt voor een betere gezondheid!
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mijn diensten of behandelingen?

Neem contact op