Missie & Visie

Zorg voor Vitaliteit staat in mijn beleving voor voldoende levenskracht. Genoeg energie om dat te doen wat je graag wilt, op jouw manier en op het juiste tijdstip. Zodanig dat je batterijen hierdoor weer opladen en je de dag met volle moed en enegie tegemoet kunt treden.

Ik heb veel affiniteit met sporten en bewegen. Door de opleiding tot fysiotherapeut heb ik meer kennis gekregen over de capaciteiten en (fysieke) beperkingen van het menselijk lichaam. Het oplopen van een voorste kruisband letsel, heeft mij geïnspireerd dit te maken tot van mijn eigen afstudeerproject.

Na mijn afstuderen heb ik, naast ervaring opdoen in het fyiotherapeutisch werkveld, mij vrij snel toegelegt op fysieke herstel mogelijheden vanuit chirurgisch oogpunt. Ik heb ervaring opgedaan met correctie en herstel van orthopedisch en traumatologische aandoeningen. Erg leuk en interessant vind ik de gewrichts (revisie) chirurgie en complexe skelet reconstructies. Door de beperkte biomechanische mogelijkheden, heb ik een duidelijk afbakening ervaren. Ingrijpen wordt gedaan als het kwaad al is geschied en is vaak symptoombestrijding. Preventief handelen, staat in ons westers denken niet op de eerste plaats. Dit houdt mij erg bezig.

Door de toegenomen werkdruk, de vergrijzing en het langer (moeten) doorwerken, wordt de belasting hoger en hoger. Dit maakt dat niet alleen het lichaam zwaarder belast wordt, maar ook dat er meer gevraagd wordt van de andere (levens)batterijen. Om het lichaam in goede conditie te houden, weten we dat dit op de juiste manier onderhoud dient te worden. Er is nog veel te winnen en te verbeteren aan de manier waarop we onze minimale beweegdoelstellingen halen. Ik weet hoe moeilijk het is een juiste balans en ritme in bewegen te vinden.

De fysieke gesteldheid is een onderdeel van het algeheel welbevinden. Mentale stabiliteit, emotionele balans en spiritueel inzicht zijn andere levenskracht onderdelen. Ieder onderdeel met haar eigen invulling en uitwerking. In samenwerking met elkaar als een veel groter geheel. Dit inzicht maakt dat ik hierdoor meer begrijp over de gunstige effecten van een leven in balans.

Enthousiast hierover meer te weten te komen en vanuit mijn passie hierover te vertellen, heb ik besloten hiervan mijn missie te maken. "Wezenljk bijdragen aan een gezonde levenstijl!"

Mijn visie over een wezenlijke bijdrage aan een gezonde levensstijl is als volgt:

zorgen voor fysieke gezondheid - regelmatig bewegen en/of sporten wat je leuk vind, binnen je verantwoorde grenzen en dit volhouden

zorgen voor een mentale gezondheid - balans over hoe je over jezelf denkt, handelt en presenteert

zorgen voor een emotionele gezondheid - evenwicht in gevoelens en uitingen

zorgen voor spirituele gezondheid - (in)zicht) over wie je bent en wat je wilt in het leven

Zorg voor Vitaliteit. Vitaal zijn, Vitaal blijven!

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mijn diensten of behandelingen?

Neem contact op